Gulf Aid

Khám phá sức mạnh biến đổi của cá cược như một động lực tốt đẹp với Gulf Aid, nơi chúng tôi chuyển lợi nhuận và sự phấn khích của cá cược vào hoạt động từ thiện có ý nghĩa và các nỗ lực bảo tồn môi trường quan trọng trên khắp Việt Nam. Khám phá cách mọi cuộc cá cược có thể đóng góp cho một mục đích lớn hơn, thúc đẩy sự thay đổi tích cực và thúc đẩy một tương lai bền vững.

Khai thác hoạt động cá cược cho hoạt động từ thiện và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Sáng kiến của chúng tôi

Tài trợ bảo tồn

Tìm hiểu cách doanh thu cá cược giúp tài trợ cho các dự án môi trường quan trọng, bao gồm trồng rừng, bảo vệ động vật hoang dã và nỗ lực bảo tồn biển.

Chương trình từ thiện

Khám phá các chương trình từ thiện khác nhau được hỗ trợ bằng tiền cá cược, từ xây dựng trường học và hỗ trợ các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho đến các nỗ lực cứu trợ thiên tai.

Cá cược bền vững

Khám phá cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy các hoạt động cá cược bền vững, ưu tiên sự tham gia có đạo đức và tác động tích cực lâu dài.

Giới thiệu về Viện trợ vùng Vịnh

Gulf Aid cam kết xác định lại tác động của ngành cá cược bằng cách liên kết trực tiếp ngành này với các sáng kiến từ thiện và dự án bảo tồn trên khắp Việt Nam. Nền tảng của chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa những người đam mê cá cược và mục đích mà họ quan tâm, đảm bảo rằng các hoạt động của họ hỗ trợ sự phát triển cộng đồng và quản lý môi trường.

Của chúng tôi

Latest News

Tham gia sự kiện

Join our charity events and environmental campaigns to see firsthand the change your betting can make.